สินค้าตัวอย่าง

- ติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม -

Contact us for more information.

กระบวนการผลิต

- ติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม -

Contact us for more information.

สินค้าอบกรอบ

- ติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม -

Contact us for more information.

กล้วยถือว่าเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทย นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย เป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูกาลและปราศจากสารพิษ มีประโยชน์สารพัดอย่าง สามารถนำเอาทุกส่วนของพืชชนิดนี้มาทำประโยชน์ใช้สอยและรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นใบ ดอก ก้านใบ ลำต้น ผล กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยชนิดที่นิยมปลูก เนื่องจากกล้วยน้ำว้าคงความสดอยู่ได้หลายวันก่อนที่จะช้ำเกินไป และมีคุณค่าทางอาหารมากมาย นอกจากจะรับประทานสดแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นกล้วยปิ้ง กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี กล้วยฉาบ สามารถรับประทานเป็นอาหารหลักและเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กอ่อนด้วย เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่หาง่ายในชุมชน และยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เราจึงคิดนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ ที่สามารถทำกินเองได้ภายในครอบครัวและสามรถสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในครอบครัวและชุมชนได้